کارشناسی ارشد فیزیک 92-93
کارشناسی ارشد
منابع كارشناسی ارشد فیزیک 93


زبان تخصصی :
منبع پیشنهادی( کتاب  زبان پوران پژوهش)
فیزیک پایه :
 • فیزیک هالیدی و رابرت رزنیک جلد 1
 • فیزیک هالیدی و رابرت رزنیک جلد 2
 • فیزیک هالیدی و رابرت رزنیک جلد 3
فیزیک مدرن : 
 • مباني فيزيك نوين- وايدنر، ريچارد و سلز، رابرت- علي اكبر بابايي و مهدي صفا- مركز نشر دانشگاهي
 •  آشنايي با نسبيت خاص- رزنيك، رابرت- جعفر گودرزي- نشر دانشگاهي
 •  فيزيك جديد- كرين، كنت- منيژه رهبر و بهرام معلمي- مركز نشر دانشگاهي

   

ریاضی فیزیک :
 • روشهای ریاضی در فیزیک جورج ارفکن جلد 1 و 2
ترمودینامیک ومکانیک اماری :
 • حرارت وترمودینامیک زیمانسکی و دیتمن
مكانيك:
 • فيزيك (جلد اول)- ديويد هاليدي- نعمت‌الله گلستانيان، محمود بهار- مركز نشر دانشگاهي
 • مكانيك تحليلي- فولز، گرانت و كيسيدي، جورج- هوشنگ سپهري- نوپردازان
 • مكانيك- كيث.ر.سايمون- اعظم نيرومند و غلامحسين همداني- دانشگاه صنعتي شريف

الكترومغناطيس:

 • فيزيك (جلد سوم)- ديويد، هاليدي- نعمت‌الله گلستانيان، محمود بهار- مركز نشر دانشگاهي
 • مباني نظريه الكترومغناطيس- ريتس و ميلفورد- جلال صميمي- مركز نشر دانشگاهي
 • آشنايي با الكتروديناميك- گريفيتس، ديويد- حسين فرمان- مركز نشر دانشگاهي
 • الكتريسيته و مغناطيس- نايفه، منير حسن- محمدرضا عابديني و محمدرضا جليليان نصرتي- صفار
 • االكترومغناطيس مهندسي- هيت، ويليام هارت- محمود دياني و محمد قوامي- نشر علوم دانشگاهي

كوانتوم:

 • آشنايي با نسبيت خاص- رزنيك، رابرت- جعفر گودرزي- نشر دانشگاهي
 • فيزيك كوانتومي- گاسيوروويچ، استفان- جميل آريايي، محمدرضا مطلوب- جهاد دانشگاهي
 • مباني فيزيك نوين- وايدنر، ريچارد و سلز، رابرت- علي اكبر بابايي و مهدي صفا- مركز نشر دانشگاهي
 • Introduction to quantum mechanics- Griffiths، Jeffrey- Prentice Hall


 
نام نام خانوادگی
Invalid Input
ایمیل
رشته
Invalid Input
موبایل (*)
متقاضی آزمون...